سید صادق شیرازی حالا در ایران هم شعبه دارد

33893882034346719631.jpg

همین امروز یکی از دوستان عکسی رو از نمایشگاه کتاب تهران نشان داد که متسفانه می بینیم که غرفه ای برای عرضه محصولات سید صادق شیرازی گذاشته اند و این در حالی که چندی پیش ما دفتر سید صادق شیرازی در قم را هم دیدیم که به دلیل تدابیر امنیتی شدید قادر به این نبودیم که عکس برداری کنیم و این در حالی است که حضرت آقا چنین افرادی که از لندن برنامه های خودشان را پخش میکنند برای شیعه مخرب می دانند  و این شاید خواسته مردم از مسولین باشه که چشم خودشون رو بیشتر باز کنند

/ 4 نظر / 6 بازدید
سید محمد علویان

'گردن آقای صادق شیرازی بوسیدن دارد چون رد شمشیر امام زمان روحی فداه است

سید محسن

خدا قوت همسنگر در مشهد هم بسیار قوی دارند کار می کنند ولی بسیاری از روی غفلت ایشان را قبول دارند و با حداقل روشنگری چهره خبیثشان نمایان خواهد شد. اینان بسیار در اقلیت هستند ، فقط امکانات دارند . اما برای ضربه زدن به شیعه بالنده همین اقلیت بسیار زیاد است.

احمد

به کوری چشم بخیل

احمد

به کوری چشم بخیل